Thema-avond: Van Huiszekerheid naar Thuiszekerheid

Wie alles wil weten over betaalbaar wonen, zowel nu als in de toekomst, moest op 2 juni in Loenhout zijn. Daar organiseerden CD&V Wuustwezel, Brecht en Kalmthout “Van Huiszekerheid naar Thuiszekerheid”, een avond rond betaalbaar wonen en de bijhorende toekomstvisies. Een eerste stap in het WIJ-verhaal, want experten en bewoners dachten hier samen na over de toekomst en hoe wij in het Nieuwe WIJ naar betaalbaar wonen kijken.

De avond begon met een miniwoonmarkt waar mensen met hun specifieke vragen terecht konden bij de sociale huisvestingsmaatschappijen De Voorkempen en De Ideale Woning en bij Kamp C, het provinciaal initiatief rond duurzaam bouwen en wonen.

Na een korte inleiding door Vlaams Volksvertegenwoordiger Dirk de Kort kregen zes boeiende sprekers met verschillende achtergronden de kans om hun visie op wonen in de toekomst voor te stellen. Zo sprak Gert Eyckmans van SHM De Ideale Woning over de – broodnodige – combinatie betaalbaarheid en duurzaamheid. Architect Toon Saldien toonde hoe flexibiliteit in woonvormen cruciaal is om wonen in de toekomst betaalbaar te houden, in elke levensfase. Ontwikkelaar Kris Weyn benadrukte het belang van het combineren van functies op dezelfde grond, denk maar aan woningen boven een school of sportvelden op het plat dak van een grote winkel. Steven D’Haens duidde aan dat mensen in hun tweede levenshelft belang hechten aan sociaal contact en solidariteit en dat cohousing hier kansen biedt. Dat bevestigde ook Julia Van Gils vanuit haar ervaringen als vrijwilligster bij een cohousing project voor kwetsbare senioren van Beweging.net en De Ideale Woning. Tot slot sprak Jet Groen van Kamp C over dichter wonen en ruimer leven.

huisthuis 3

In het traject naar het Nieuwe WIJ congres in het najaar legden we de sprekers en het publiek alvast enkele stellingen voor uit de ontwerpcongrestekst. Uit de reacties bleek dat iedereen het belang van meer sociaal contact en terug echt ‘samen’leven benadrukt. Om dat te realiseren, moeten we het wettelijk kader zo aanpassen dat bijvoorbeeld cohousing mogelijk wordt. We willen meer groene ruimte en moeten daarom anders – kleiner – gaan wonen. Gecombineerde functies op dezelfde grond zijn hierbij een slimme oplossing.

huisthuis2

Zoals verschillende mensen doorheen de avond herhaalden: “Wonen is meer dan bakstenen alleen, het gaat om samenleven met andere mensen, sociaal contact, voor elkaar zorgen.”

Kortom, een echt WIJ verhaal, waar we samen een duidelijke visie hebben op betaalbaar wonen in de toekomst.