Waarom werden de fietsmarkeringen op vele oversteekplaatsen verwijderd?

De fietsmarkering zorgde in vele situaties voor verwarring en geeft de fietser een vals gevoel van veiligheid. Om die reden heeft het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) dan ook beslist om alle fietsmarkeringen op oversteekplaatsen op Gewestwegen te verwijderen. Het AWV handelde in functie van de veiligheid van de fietser en om verwarrende situaties in de toekomst (die tot verkeersongevallen kunnen leiden) te vermijden.

Een bestuurder hoeft immers géén voorrang te verlenen aan een fietser die gebruik wil gaan maken van een oversteekplaats voor fietsers. Dit neemt niet weg dat de bestuurder wel voorzichtig moet zijn om ongevallen te voorkomen. Een bestuurder moet wél voorrang verlenen als een fietser zich al op deze oversteekplaats bevindt.