DifTar: Wat met ondernemers? Sociale correcties? Evenementen?

DifTar afval Brecht

Wat met winkeliers en bedrijven die al een contract hebben met een privé ophaaldienst?

DifTar Brecht winkeliers en zelfstandigen
Tatiana Vandekeere, gemeenteraadslid
 Door Tatiana Vandekeere
Winkeliers en bedrijven hebben vaak een contract met  een privé-ophaaldienst.  Zij  kunnen een afwijking van de regeling krijgen omtrent de DifTar ophaling van restafval. Hiervoor moet men aan twee voorwaarden voldoen:
  1. wonen op hetzelfde adres van hun zaak
  2.  contract aantonen met een privé-ophaaldienst
Reeds in april heeft het College beslist om flankerende maatregelen te nemen voor de DifTar ophaling. Die oefening heeft tot mooie resultaten geleid. Naast de kwetsbare doelgroepen had het  College eveneens oog voor de kleine zelfstandigen in onze gemeente.
Ik ben dan ook verheugd dat onze coalitie beleid op maat voert van onze inwoners, zoals reeds aangekondigd in april. Ook in Stabroek en Schilde werd dergelijke regeling uitgewerkt.  Voor meer informatie kan u terecht bij de gemeente.

Sociale correcties: extra steun voor wie het kan gebruiken

Sinds 2017  verloopt de inzameling van het restafval via het DifTar systeem. In april vorig jaar werd door het College  beslist om flankerende maatregelen te nemen.  Deze sociale correcties houden rekening met diverse kwetsbare doelgroepen in onze gemeente.
Inwoners met bepaalde medische of therapeutische noden die om deze  reden grote hoeveelheden verbanden en verzorgingsmateriaal nodig hebben (bijvoorbeeld bij incontinentie, chronische wondverzorging, sondevoeding, nierdialyse en dergelijke) in de toekomst een toelage kunnen bekomen van maar liefst € 95,- per jaar.
Ook wordt deze premie toegekend aan inwoners die thuis palliatief verzorgd worden. Een aangepast reglement is hier voor uitgewerkt en kan men bekomen op de dienst gezondheid in het gemeentehuis of bij de centrumleider van het OCMW.
Aan de kleinsten werd eveneens gedacht. Om tegemoet te komen aan jonge gezinnen wordt er voor de eerste twee levensjaren van een kind een premie onder de vorm van cadeaucheques gegeven van € 25,- per jaar. Ook hier is een aangepast reglement van toepassing.
Jos Matheeussen, Schepen van o.a. bevolking en gezondheid: “In april van dit jaar werd door het College beslist om de sociale correcties niet mee te nemen in de diftarrekening, maar wel om deze sociale correcties toe te passen via een apart flankerend beleid. Dit maakt het mogelijk om een beleid op maat te voeren van bepaalde kwetsbare doelgroepen. Zo zullen bepaalde flankerende maatregelen via het OCMW verlopen omwille van privacy redenen.”

Wat als je een evenement organiseert, waar blijf je met al het afval?

Vroeger kon je al je restafval in een grijze zak kwijt. Had je een groot evenement? Dan moest je gewoon erg veel grijze zakken buitenzetten. Niet altijd even handig en ook voor het straatbeeld geen goede zaak. Maar waar moet je nu naartoe met je afval? Bij de dienst “duurzaamheid en milieu” in Brecht kan je evenementencontainers aanvragen (zowel kleine als 1100L (grote) containers). Deze worden dan gewoon geledigd op de normale ophaaldag door Igean.

Meer info: https://www.brecht.be/vrije-tijd/zelf-iets-organiseren/vergunning-voor-evenement-fuif-aanvragen/aanvraagformulier

Container een keer niet groot genoeg? De oplossing!

Misschien heb je wel een groot feest gegeven, verbouwingen gedaan… wat dan ook. Het kan gebeuren dat je DifTar container niet groot genoeg is voor al je vuilzakken. Lastig, maar dit kan je eenvoudig oplossen: zet je overige vuilzakken (max. 4) naast je container. Deze worden dan mee opgehaald, ook gewogen en aangerekend. Dit kan je tot 3x per jaar doen en moet je wel 2 dagen op voorhand aan Igean melden (gratis, via het nummer: 0800 146 46). Best handig!