Domein “De Merel”: 3 private investeerders aangesproken voor indoortennishal.

CD&V Brecht domein de Merel

Op het domein “De Merel” te Brecht, waar ook de gelijknamige tennisclub gelegen is, werkt de gemeente verder aan de ontwikkeling van een aantrekkelijk en groen recreatiegebied. Zo is er ook sprake van een indoortennishal.

Schepen voor sport en ruimtelijke ordening Daan De Veuster ligt toe: “De afgelopen maanden hebben we 3 verschillende private investeerders aangesproken voor de realisatie van een indoortennishal, gekoppeld aan een gezellige cafetaria en het behoud van de outdoor tennis. We hopen dat we met 1 van de geïnteresseerden partijen tot een akkoord kunnen komen. We werken zorgvuldig verder aan dit dossier en eerst moet er nog een aanbestedingsprocedure volgen”. Dit dossier moet zorgvuldig aangepakt worden, namen van de private investeerders geven we dus nog niet vrij.

Gemeente voorziet extra budget.

Naast de indoor tennishal gaat de gemeente ook zelf een duit in het zakje doen. Ze heeft immers een budget van €100.000 vrijgemaakt voor de ontwikkeling van het terrein. Denk hierbij aan een buitenspeeltuin, finse piste… dit allemaal vlak bij de huidige cafetaria en tennisvelden.

Het gebied de Merel, prachtige natuur. Vanwaar die recreatie?

CD&V Brecht domein de merel indoor tennis
Met 150 leerlingen uit Brechtse scholen werd het nieuwe bos aangeplant.

De gemeente verwierf zelf al 20 hectare aan om het gebied te kunnen vrijwaren, het is immers een vogelrijk gebied dat we zeker en vast moeten beschermen. 10 hectare is in het RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) ingekleurd als “dagrecreatiegebied”. Daarom voorzien we recreatie, maar wel zeker met behoud van het groene karakter. Daarnaast moeten we mensen maximaal de kans geven ook te kunnen genieten van deze natuur. Sporten en spelen in dit mooie stukje Brecht met respect voor de natuur, dat moet perfect samengaan.

We ontwikkelen nog verder: zo werd er een parking aangelegd, gekoppeld aan een weg en bijhorende rioleringswerken. Dat was nodig, de weg was in slechte staat, slechte drinkwatervoorziening en defecte/verouderde openbare verlichting. Om het groene karakter te behouden werd maar liefst 16925 vierkante meter bos aangeplant op de gronden van de gemeente.