17 nieuwe scholen in Antwerpen, ook in Brecht.

Sleutelbloem

Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de Vlaamse regering 17 Antwerpse scholen geselecteerd die via publiek-private samenwerking een nieuw schoolgebouw mogen bouwen. De nieuwe schoolgebouwen hebben een oppervlakte van ruim 75.000m². Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits houdt zo de inspanningen aan en zet de inhaalbeweging in uitvoering van het Masterplan Scholenbouw verder.

Da’s goed nieuws, ook voor Brecht. Want er vloeit maarliefst 6 miljoen euro naar de bouw GBS De Sleutelbloem. “Wij zijn minister Crevits zeer dankbaar voor de toegekende som van meer dan 6 miljoen euro; onze verzuchtingen zijn bij haar niet in dovemansoren gevallen. Tegelijkertijd danken wij ook onze eigen medewerkers voor het feit dat zij op zeer korte termijn een degelijk aanvraagdossier konden voorbereiden. Met de toegezegde centen zullen wij er nu voor kunnen zorgen dat wij voor de volgende generaties in onze gemeente kwalitatief hoogstaand onderwijs zullen kunnen blijven aanbieden. Een goed gemeentebestuur moet er immers blijven investeren in de vorming van de jeugd. Investeringen in onderwijs betalen zich trouwens indirect dubbel en dik terug en vormen een wissel op de toekomst van onze gemeente”, aldus burgemeester Luc Aerts (CD&V).

De school wordt een schoolgebouw dat beantwoordt aan de noden van vandaag. Een speelplaats met de nodige belevingswaarde, een multifunctioneel gebouw voor het hele dorp, de juiste akoestiek en aandacht voor goede isolatie, een nieuwe turnzaal…