Investeren in kinderopvang loont. 15 jaar Stekelbees!

Stekelbees 15 jaar Brecht

Woensdag 29 november was het groot feest! Stekelbees, de naschoolse kinderopvang die de gemeente voorziet, mag 15 kaarsjes uitblazen. Dat het ooit zo ver zou mogen komen, was niet altijd evident. Er was 15 jaar geleden immers nog twijfel of over de noodzaak aan kinderopvang binnen de gemeente.

1.100 gezinnen, dat moet je verdienen

Het afgelopen jaar maakte maar liefst 1.100 gezinnen gebruik van Stekelbees. Dat is een hele hoop en is natuurlijk te danken aan de blijvende inspanningen van de gemeente. Zo werd in 2009 nog het oude klooster in Sint-Job omgevormd en een jaar later kwam er een extra opvang in Sint-lenaarts. Sinds 2014 is er ook in de basisschool van Overbroek een Stekelbees.

Dagelijks zorgen zo’n 21 begeleiders voor de veilige en leuke opvang van zo’n 200 kinderen. Een hele hoop, waarbij we er ook in lukken om kansarme of eenoudergezinnen aan opvang te helpen. Ook de kwaliteit van de opvang is ongetwijfeld een oorzaak van het ongeziene succes. De begeleiding zorgt voor spel, creatieve activiteiten en hebben een luisterend oor. Chapeau!

Wanneer er, tijdens de vakanties, een plaatstekort is bij Stekelbees kunnen we rekenen op onze sport- en jeugddienst als jobstudenten en vrijwilligers niet volstaan.

Blijven investeren. Want kinderopvang loont.

Een studie in zo’n 11 Europese landen toonde aan dat elke euro die je als overheid investeert in kinderopvang zich 4x terugverdient! Als gemeentebestuur willen we dan ook blijven investeren in Stekelbees. “In het meerjarenplan hebben we 400.000 euro uitgetrokken voor de renovatie en nieuwbouw van Stekelbees Sint-Job. De opvang zal trouwens nodig blijven, want vlakbij in de nieuwe woonwijk De Leeuwerik zijn heel wat jonge gezinnen komen wonen”, ligt onze schepen van jeugd Daan De Veuster toe.