Motie van Jong CD&V goedgekeurd voor statiegeld tegen zwerfvuil

Voor statiegeld, tegen zwerfvuil

Foto van links naar rechts: Rob Vorsselmans, Lode Haest, Frans Van Looveren, Roeland Ruelens, Karen Van Looveren, Tatiana Vandekeere, Sofie Faes (met Seppe Mees), Christel Covens

De Statiegeldalliantie is een samenwerkingsverband tussen Nederland en Vlaanderen, dat in november 2017 werd opgericht om te pleiten voor de invoering van statiegeld op het drankafval. Intussen maken steeds meer steden en gemeenten duidelijk dat ze achter die boodschap staan. Inmiddels hebben al 36 Vlaamse steden en gemeenten zich aangesloten tot de alliantie waaronder Wuustwezel, Zoersel, Essen, Rijkevorsel, Kalmthout en Zandhoven.

“Zwerfvuil is één van de grootste ergernissen van de Vlaming. De hoeveelheid zwerfvuil blijft stijgen. In 2015 lag deze 40% hoger dan in 2013. Ook de kosten nemen toe. Het kost lokale besturen elk jaar meer dan 100 miljoen euro. Onze gemeente kost het jaarlijks al snel 10.000 euro zonder de kosten voor het personeel mee te tellen. Drankblikjes en PET-flessen maken vandaag 40% van het totale zwerfvuil uit.” aldus gemeenteraadslid Tatiana Vandekeere.

Lode Haest: “Het wordt tijd om de koe bij de hoorns te vatten. Het contract met Fost Plus voor de inzameling loopt eind 2018 af. Dit is het moment om politieke keuzes te maken. Minister Joke Schauvliege verklaarde in de plenaire van het Vlaams Parlement meermaals dat ze voorstander is van de invoering van statiegeld. Het is nu aan de coalitiepartners N-VA en OpenVLD om kleur te bekennen. ”

De leden van de alliantie streven naar een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en lokale overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken. De invoering van statiegeld kan onder meer een oplossing bieden voor de problemen en de kosten die veroorzaakt worden door het zwerfafval in waterlopen en wegbermen.

“Zwerfvuil blijft jammer genoeg in Brecht ook zichtbaar een probleem”, meent Roeland Ruelens, “wanneer we op stap zijn met de jeugdbeweging zien we vaak dat kinderen naar de leiding komen met blikjes, flesjes… Het is geen leuk zicht en maakt ook het spelen er niet leuker op.”

De stem van de jongeren werd gehoord

“Statiegeld is de eerste stap naar een circulaire economie. Industrieën zullen grondstoffen efficiënter kunnen hergebruiken. We zijn niet enkel begaan met de ecologie en het milieu maar ook met het welzijn van onze dieren. Zwerfvuil kan fatale gevolgen hebben voor de dieren. Dat afval kan bij koeien bloedvergiftiging veroorzaken of hun maag- of darmwand perforeren.” aldus Frans Van Looveren

Sofie Faes: “Het maatschappelijk draagvlak voor het statiegeldsysteem is groot. Uit een enquête van Testaankoop blijkt dat 68% van de Belgen voor de invoering van statiegeld is. Statiegeld reduceert het zwerfvuil met 40%, verhoogt de recyclagecijfers, vermindert de factuur voor lokale overheden en doet de producent de verantwoordelijkheid nemen voor de vervuiling die ze veroorzaakt.”

Tatiana Vandekeere: “De stem van onze jongeren werd gehoord. Door het toetreden tot de statiegeldalliantie geven we samen met andere steden en gemeenten een krachtig signaal aan de Regering en het Vlaams Parlement dat we het zwerfafval met statiegeld willen terugdringen.”

Denk je ook dat we werk moeten maken van minder zwerfvuil? Deel dan zeker onderstaande video!