Bruisende buurten met het “Tuinstraat”-concept

Tuinstraat in Brecht

In Brecht kennen verenigingen elkaar, inwoners de verenigingen en inwoners onderling elkaar. Speelstraten en tuinstraten dragen ertoe bij dat inwoners in een zelfde straat elkaar beter leren kennen. Uit de gemeentemonitor blijkt ook dat 87% van de mensen in Brecht het aangenaam vindt om met mensen uit de buurt te praten. Waarom dit dan niet vereenvoudigen? Speelstraten en tuinstraten kunnen ervoor zorgen dat er sociale verbinding is.

Iedereen kent speelstraten, maar wat is nu een tuinstraat?

Een tuinstraat zorgt ervoor dat mensen de achtertuin gedurende een periode naar de voortuin verplaatsen. Er wordt gestreefd naar het maximaal vergroenen van de straat door bestaande verhardingen te vervangen door bijvoorbeeld plantvakken, moestuintjes, klimplanten. Dit verhoogt de kwaliteit van de woonomgeving en bevordert de sociale interactie en het buitenleven in een straat.

CD&V Brecht wil samen met de geïnteresseerde bewoners kijken hoe tuinstraten gerealiseerd kunnen worden.