Een team logistiek ter ondersteuning van evenementen

Team logistiek

Brecht heeft een sterk netwerk aan sport, cultuur, jeugd, … -verenigingen en organisaties. Deze verenigingen en organisaties dragen bij tot een Bruisend Brecht.

Het is belangrijk dat verenigingen hun activiteit eenvoudig kunnen organiseren. Door het juiste materiaal op een eenvoudige manier beschikbaar te stellen aan de vereniging kan hieraan tegemoet gekomen worden.

CD&V Brecht wil de uitleendienst optimaliseren, maar ook ervoor zorgen dat er efficiënt aan de slag gegaan wordt. Dit kan door:

Inzetten op beperkte administratie en digitalisering;

Oprichten van een materialendatabank;

Uitbreiden van het aanbod;

Organiseren van een team logistiek.

Door het organiseren van een team logistiek moeten verenigingen en organisaties niet steeds zelf op zoek naar een manier om het benodigde materiaal ter plaatse te krijgen. Vrijwilligers moeten we omarmen en maximaal ondersteunen bij het organiseren van evenementen. CD&V Brecht is ervan overtuigd dat investeren in een team logistiek het bruisende leven in Brecht faciliteert.