Het station van Brecht is de toeristische toegangspoort van onze gemeente!

Station Brecht

Het station van Brecht is de toeristische toegangspoort van onze gemeente!

  • Wat is het voorstel? Concreet?

Een pop-up loket van de toeristische dienst aan het station tijdens het toeristisch seizoen.

  • Op welke noden spelen we in?

We laten reizigers en gebruikers van het station de troeven van onze gemeente en omgeving zien. Dit is eerstelijns publiciteit.

  • Wat willen we bereiken?

We moeten zorgen dat ons station een eigen fietsknooppunt krijgt zodat mensen makkelijk vandaaruit hun fietstocht door onze gemeente of door de streek kunnen starten. Er zijn reeds fietsknooppunten in onze gemeente die langs belangrijke bezienswaardigheden, maar ook langs horeca gelegenheiden rijden. Maar misschien kan dit nog eens goed bekeken worden en aangekaart worden waar dit beter kan (vb. knooppunt langs kappelletjes, gemeentepark, …). De start aan ons station zal ook het optimaliseren van de stationsomgeving ten goede komen. Het uitbreiden van ons station met een horecagelegenheid zou dan ook welkom zijn.

  • Hoe is dit praktisch realiseerbaar?

Binnen het bestaande gebouw een pop-up loket voorzien voor onze toeristische dienst en voorzien van de nodige flyers, boekjes, fietsttochten, ed. Het bemannen van dit loket in het weekend moet groeien in de toekomst, maar dit kan onderzocht worden of dit haalbaar is met vrijwilligers van de vrijetijdsdienst.

Ook extra bewegwijzering vanuit het station naar bijvoorbeeld het kempmuseum zou moeten voorzien worden.