Beleidsnota Brecht 2019-2024. Wij werken verder!

Bestuursakkoord beleidsnota Brecht

Samen met onze coalitiepartner kwamen we tot een bestuursakkoord voor de legislatuur 2019-2024. Een document dat vastlegt waar we de komende jaren naartoe willen, wat we willen realiseren.

De beleidsnota doet geen afbreuk op het beleid van de voorbije jaren, maar bouwt er stevig op verder. Beleid voor elke inwoner om van Brecht een nog betere gemeente te maken om te wonen, leven, werken en amuseren.

Je kan de beleidsnota hier lezen:

Beleidsnota Brecht 2019