Inspraak bij werken en aanplantingen!

Daan De Veuster

Daan De Veuster: “De komende jaren willen we onze inwoners zo goed als mogelijk betrekken bij de vele weg- en rioleringswerkzaamheden die staan gepland. Een nieuwe manier van werken, waarbij we omwonenden, indien dit enigszins kan, mee laten beslissen. Dit gaat bijvoorbeeld over de breedte van de wegen, verkeersremmende maatregelen en of er al dan niet laanbomen komen en welke soort. De werken op Rommersheide en in de omgeving van de Mieksebaan krijgen alvast zo vorm.

Het afgelopen voorjaar liet het gemeentebestuur op diverse plaatsen ongeveer 200 nieuwe bomen aanplanten. Dergelijke acties willen we de komende jaren herhalen en voorstellen van burgers zijn welkom. Onze aanplantingen aan het nieuwe O.C. ’t Centrum vielen dan weer in de prijzen bij de VVOG, oftewel Vereniging voor Openbaar Groen. Waar het een meerwaarde is en praktisch haalbaar voorzien we geen verhardingen, maar maken we werk van nieuwe aanplantingen om het straatbeeld op te fleuren. Dit werd onlangs toegepast op een strook openbaar domein in de Kerklei.”