Hoe zorgen we voor een warm brecht, ook in de toekomst?

Voor het huis-aan-huis boekje van CD&V Brecht van februari kropen gemeenteraadsleden Gert Paulussen en Roeland Ruelens in de pen, ze blikken terug en vooruit: Brecht is een warme gemeente, dat moeten we koesteren. Het volledige boekje kan je hier lezen.

Wat een jaar. Niemand had verwacht dat ons leven zo ingrijpend zou kunnen veranderen van de ene op de andere dag. Maar er is hoop, er is uitzicht naar het “gewone” leven, zelfs uitzicht op een beter leven dan het “gewone” leven van weleer.
Op het moment dat we deze crisis overwinnen willen we ze misschien wel zo snel mogelijk vergeten, maar we zouden er toch ook lessen uit kunnen trekken?

Dat Brecht een warme gemeente is heeft deze crisis wel bewezen. Mensen zorgen voor elkaar en zetten zich belangeloos in. Denk maar aan de “berenzoektocht”, mensen die voor elkaar gaan winkelen, sterke armoedeorganisaties of jongeren die geweldige jeugdkampen organiseerden voor kinderen die elkaar hebben moeten missen. Een dikke dankjewel aan al onze inwoners! De crisis heeft bewezen hoe waardevol het is dat mensen zelf initiatief kunnen nemen, zich kunnen verenigen en aandacht hebben voor elkaar. ​
Engagement van mensen komt niet vanzelf en moeten we koesteren. Het kan sneller verdwijnen dan we misschien denken. Het is daarom de taak van een gemeente om mensen die de handen uit de mouwen steken (al dan niet in een vereniging) ook in niet-corona tijden te ondersteunen. Niet door heel veel regels en drempels te creëren, maar net door hen te helpen in hun engagement. Geëngageerde mensen moeten niet de gemeente ondersteunen, de gemeente moet hén ondersteunen.

De crisis heeft ons doen inzien hoe mensen snakken naar menselijk contact, écht contact. Technologie heeft ons hierin wel kunnen helpen, maar het ongedwongen contact werd zo goed als onmogelijk gemaakt. Een luchtig gesprek bij de bakker, in één van onze gezellige horecazaken of op een activiteit lijkt soms banaal, maar het zorgt voor ontmoeting. We zijn ervan overtuigd dat die ontmoeting net erg belangrijk is in onze gemeente, nu en in de toekomst. Want als we elkaar ontmoeten en kennen, begrijpen we elkaar beter. We durven er op wedden: met meer ontmoeting zal er minder verzuring en meer verdraagzaamheid zijn. Lokale ondernemers en initiatieven moet een gemeentebestuur aanmoedigen. Maar bv. ook buurt- of wijkcomités, want we weten nu meer dan ooit hoe belangrijk een goede buurt is!

In deze crisis hebben we gezien hoe besturen op allerhande niveaus moeilijke beslissingen moesten nemen. Het werd nog eens duidelijk dat eerst naar de mensen luisteren en dan pas beslissen erg belangrijk is. In de toekomst zullen bestuurders minder over en meer met de mensen moeten praten.
Tot slot toont deze crisis aan tot welke ongelofelijke dingen de Brechtenaar in staat is. Iedereen heeft zich aangepast en naar creatieve manieren gezocht om zichzelf en anderen hier door te slaan. Ook na de crisis zal de Brechtenaar geweldige dingen doen, ieder op zijn manier. Laat ons daarom ook op een respectvolle manier omgaan met elkaar, nu en na de crisis. Zo krijgen we een warm Brecht!