Iedereen kan iets betekenen voor een ander.

Kris Kenis Brecht

Voor het huis aan huis blad van CD&V-Brecht schreef fractievoorzitter Kris Kenis een inleidend woordje. Het volledige boekje kan je hier lezen.

Het afgelopen jaar, en in het bijzonder tijdens de eindejaarsperiode, misten/missen we allemaal de warmte van menselijk contact. We mogen onszelf hierin niet verliezen en we moeten proberen om iedereen mee door deze moeilijke periode te krijgen.
Dit is voor iedereen belangrijk maar zeker ook voor de zwaksten in onze samenleving. Daarom ijverde CD&V-Brecht om deze groep ook financieel te ondersteunen. Voor een periode van 2,5 maand ontvangen de welzijnsschakels wekelijks €1200 (De Kar €400, De Schakel €800) om rechtstreeks te voorzien in de noden van deze mensen.
Iedereen kan wel iets betekenen voor zijn/haar medemens. Een kaartje sturen naar tante Julia, eens bellen met de Jef die achteraan in de straat woont of een teleconferentie houden met alle leden van je vereniging. Wij geloven er sterk in dat iedereen de creativiteit bezit om wat licht en warmte tot bij de mensen te brengen en mee te zorgen voor een Warm Brecht.