Ondersteuning voor verenigingen pakken we doordacht aan

Frans Van Looveren

Voor het huis-aan-huis boekje van CD&V Brecht van februari schreef onze schepen van Jeugd en Cultuur Frans Van Looveren een stukje over de verdeling van het noodfonds voor verenigingen. Het volledige boekje kan je hier lezen.

Brecht kreeg van de Vlaamse regering 270.000 euro ter ondersteuning van verenigingen. De verdeling van die middelen doen we doordacht: we zetten in op financiële, praktische en inhoudelijke ondersteuning.
Het gaat hier om een ruim pakket van compenserende maatregelen, met klemtonen op de grootste problemen. Daarom kregen onze verenigingen 50% extra subsidie in 2020 en krijgen ze nog eens 25% extra in 2021. Kinderen en jongeren tot 18 jaar krijgen 25 euro lidgeld terugbetaald. We gaan ook een hoop kosten van verenigingen vergoeden. De juiste inzet van de middelen kwam tot stand na een bevraging, waar ruim 100 verenigingen hun grootste noden konden doorgeven.