Frans Van Looveren

 • Frans Van Looveren, 27 jaar – PLAATS 5
 • Molenstraat, Brecht
 • Bachelor Lerarenopleiding Hout – Techniek
 • Werkvoorbereider bij een lokale schrijnwerkerij
 • Initiatiefnemer en medeoprichter Akabe Rafiki
 • Leiding Akabe Rafiki
 • Lid Groene Kring en KLJ Brecht
 • Gewezen voorzitter van de Brechtse jeugdraad (4 jaar)
 • Gewezen hoofdleiding KLJ Brecht (6 jaar)
 • Huis aan het verbouwen in Brecht-Centrum
 • …vol energie voor jong & oud!

Frans komt uit een landbouwersgezin met 4 kinderen (Mieke, Tinne en Veerle), waarvan hij de oudste is. Hij heeft twee ouders die hard werken op de boerderij en daarbovenop de zorg dragen voor zijn jongste zus Veerle (22 jaar) die een zwaar mentale beperking heeft. Zijn grootvader en naamgenoot (Frans Van Looveren, 97 jaar) is een boegbeeld in de familie en het levende bewijs dat je van hard werken niet doodgaat.

Zoals je al kon lezen is hij betrokken in verschillende verenigingen en neemt hij vaak de trekkende rol op zich. Kortom, hij is een initiatiefnemer die zich steeds wil inzetten voor de groep en voor het bruisende karakter van onze gemeente. Zo is hij al verantwoordelijk geweest voor evenementen zoals Black and White Party, Buitengewoon Gewoon, Vlottenrace, Kubbtornooi, Spek en Eieren en Quiz Van De Jeugdraad. Nadat de tentfuif van Biestkermis een jaar niet is kunnen doorgaan, heeft hij deze opnieuw mee opgestart. Tevens is hij actief in de werkgroep die de organisatie van paasmaandag op zich neemt.

Dankzij het maandelijks opvolgen van de gemeenteraad, zijn voorzitterschap bij de jeugdraad, zijn betrokkenheid bij verenigings- en gemeentelijke initiatieven en zijn sociaal karakter weet hij wat er leeft in onze gemeente. Frans is ambitieus en gedreven om te gaan voor een gemeente waarin iedereen mee is!