Daan De Veuster

  • Daan De Veuster41 jaar
  • Sint-Job-in-‘t-Goor – Brecht
  • 1ste schepen Brecht bevoegd voor openbare werkend, wonen, ondersteuning van evenementen.
  • Voorzitter van wijkcomité Kloosterveld en mede-organisator van Sint-Job Zomert. Lid van diverse verenigingen.
  • 3e plaats opvolger Vlaams Parlement

verder werken voor & samen met u

Om onze gemeente leefbaar, gezellig én aantrekkelijk te houden wil ik alles op alles blijven zetten. Samen met een sterk team én met oprechte aandacht voor de noden van onze mensen, ga ik die uitdaging graag opnieuw aan.

Onze gemeente is uitgestrekt en divers. Daarom moeten we oplossingen op maat van iedere deelgemeente blijven maken voor zowel Brecht & St.-Job-in-‘t-Goor & Sint-Lenaarts. Zo voelt iedereen zich thuis in een bruisende, ondernemende en zorgzame gemeente. Verscheidenheid hoeft geen handicap te zijn maar moeten we uitspelen als een troef!

voluit verder vooruit

Opnieuw moeten er grote inspanningen worden gedaan, die zich niet beperken tot één thema. Ik stip er alvast enkele aan.

  • Er werd al hard aan gewerkt, maar de verkeersdoorstroming in onze gemeente blijft onder druk staan. Zonder wonderen te beloven, moet dit onderzoek van ieder knelpunt concrete oplossingen aanbieden. Bescherming van de zwakke weggebruiker en beter uitgebouwd openbaar vervoer blijven werkpunten.
  • Kernverdichting wordt als oplossing gepromoot om de druk op de open ruimte te beperken, maar mag niet leiden tot algemene verappartementisering. Na het afbakenen van zones voor meergezinswoningen, moeten we meer variatie én zichtbaar groen in het straatbeeld van onze kernen brengen. Uiteraard is ruimte voor natuur van belang, maar hetzelfde geldt voor KMO, recreatie, landbouw en betaalbaar wonen.
  • Verenigingen brengen ons samen en zorgen voor sfeer en leven in onze gemeente. In tijden dat vrijwilligers schaarser worden, zullen we hen logistiek extra moeten ondersteunen om zinvolle activiteiten en toffe evenementen te behouden.
  • Verder investeren in de verbetering van de gemeentelijke infrastructuur. Deze opdracht is groot; van o.a. sport- en gemeenschapsvoorzieningen tot weg- en rioleringswerken. Tegelijkertijd moeten de gemeentefinanciën gezond blijven.

engagement in gemeente én provincie

Opnieuw wil ik het voor onze gemeente en regio opnemen in de Antwerpse provincieraad. Heel wat uitdagingen die op ons afkomen overstijgen de gemeentegrenzen en zijn streekgebonden zoals onze verkeersdoorstroming. Als echt streekbestuur kan onze hervormde provincie voor oplossingen zorgen én brengt daarvoor de mensen en middelen te samen.

Aan deze niet te onderschatten opdracht werk ik graag verder voor & samen met u! Daarbij staan participatie, communicatie en zin voor vernieuwing voorop! Dankzij de steun van velen, kan ik dit op mijn 40ste doen met 18 jaar politieke ervaring als gemeenteraadslid, schepen en provincieraadslid.

Je kan Daan volgen op zijn facebookpagina of een bezoekje brengen aan zijn website, die binnenkort een flinke update krijgt.
facebook.com/DeVeusterDaan
daandeveuster.be